Erityisryhmät

Yhdessä musisointi on vuorovaikutusta ja kommunikointia. Koetaan onnistumisen iloa ja mielihyvää yhteisin sävelin. Vuorovaikutussuhteen rakentaminen voi onnistua helpommin musiikin keinoin kuin puheella.

Erityisryhmien kuntoutuksessa käytetään yhä enemmän musiikkia ja siitä on hyvin paljon tutkittua tietoa ja kokemusta. Percussion Playn ulkosoittimia on sijoitettu erityisryhmäkoteihin ja -kouluihin, hoivakoteihin ja tietysti myös kaikkialle muuallekin mm. julkisiin puistoihin ja päiväkoteihin. SOITTIMEMME OVAT ESTEETTÖMIÄ ja näin ihan kaikkien käytettävissä. Erilainen uusi ulkoilma-aktiviteetti tuo iloa, hyvänolon tunnetta ja yhdenvertaisuutta – kaikkihan eivät pääse liukumäkeen.

Tutkitusti musisointi lisää:

  • sosiaalisia taitoja
  • aloitteellisuutta
  • kommunikointia
  • tarkkaavaisuutta
  • yhteiseen toimintaan osallistumista
  • erilaisiin ääniin sopeutumista